Stacja Polarna im.Henryka Arctowskiego


 

Polska stacja polarna im. Henryka Arctowskiego, usytuowana nad zatoką Admiralty na wyspie King George istnieje od 1977 roku. W rezultacie założenia tej placówki Polska została sygnatariuszem traktatu o Antarktydzie, organizacji zarządzającej Antarktydą, liczącej obecnie 27 członków. Obsługiwana przez Polską Akademię Nauk, jest stacją średniej wielkości, która może pomieścić do 14 osób w czasie zimy i do 20 osób latem. Liczby te zawierają ilość osób z obsługi technicznej stacji, zapewniającą codzienną pracę.

Głównym zadaniem stacji jest wykonywanie obserwacji ekologicznych oraz naukowych. Od 1977 roku odbywały się ciągłe poszukiwania w zakresie oceanografii, geologii, geomorfologii, meteorologii, klimatologii, sejsmologii, magnetyzmu, a szczególnie ekologii. Badania naukowe nad żywymi bogactwami oceanu południowego są bezpośrednio związane z aktywnością floty rybackiej tego regionu. Takie badania są obowiązkiem Polski jako sygnatariusza zarówno CCAMLR, jak i traktatu Antarktyda. Dodatkowo, badania te są ściśle powiązane z innymi, międzynarodowymi programami naukowymi, koordynowanymi przez SCAR, takimi jak BIOTAS, EASIZ i GLOBAL CHANGE. Więcej niż 1000 Polaków pracowało w stacji od jej powstania. Wśród nich, 230 naukowców reprezentowało różne, polskie uniwersytety i  instytuty PAN. Opublikowano setki prac, dotyczących nauk przyrodniczych, wiele z nich publikowano również w czasopismach zagranicznych. Opublikowano także podobną liczbę pracA w zakresie geologii, paleontologii oraz innych dziedzin nauki o ziemi. Zatoka Admiralty jest powszechnie uważana za idealny obszar do badań z wielu różnych dziedzin nauki.

Polscy naukowcy współpracowali z naukowcami biorącymi udział w badaniach w tym regionie, z wielu różnych krajów, m.in. Argentyny, Belgii, Brazylii, Chile, Republiki Czeskiej, Niemiec, Holandii, Nowej Zelandii, Peru, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. W najbliższej przyszłości będą prowadzone starania o nawiązanie współpracy z innymi międzynarodowymi organizacjami, takimi jak ESF, czy krajami EEC. Istnieje także współpraca w zakresie zabezpieczenia logistycznego.

Dziesięć krajów,  które posiadają swoje stacje naukowe na wyspie King George, współpracuje ze sobą bardzo często. Departament Biologii Antarktydy (PAS), kierowany przez Profesora Stanisława. Rakusa--Suszczewskiego, jest odpowiedzialny za obsługę i dalszy rozwój polskiej stacji. Argumentem dla kontynuowania prac badawczych w tym regionie Antarktydy jest solidna i bezsprzeczna baza naukowa. Budynki i wyposażenie stacji zostało w całości odnowione w 1998 roku.